Fysio Van Straten

Waar wij voor staan

In onze behandelwijze zijn we zeker niet alleen behandelaar van de klachten en symptomen. We proberen, samen met u, vooral ook uit te zoeken hoe de klacht(en) zijn ontstaan. Door het achterhalen van de oorzaak is het mogelijk een adequate behandeling toe te passen.

De therapeuten binnen onze praktijk hebben allemaal hun eigen specialisatie. Door regelmatig overleg zijn we in staat om problemen vanuit een breder, interdisciplinair, perspectief te benaderen en zo tot een gedegen probleemanalyse te komen.

Wij geven u graag advies en willen in samenwerking met u, uw herstel bevorderen.

Onze kernwaarden

  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Gastvrijheid
  • Netheid
  • Teamgeest